Ongoing projects


PN-II-PT-PCCA-2011-3.1-1153 - Genetic Evolution: New evidences for the study of interconnected structures. a biomolecular journey around the Carpathians from ancient to medieval times - GENESIS

 

Completed projects


2013


Proiect Cooperare bilaterala Romania-Slovacia 2013-2014 - Effects of atmospheric pressure cold discharge plasmas to bacteria and cell cultures - COLDPLASCEL

 

2011


MIS-ETC 1150 Romania – Ukraine – Republic Moldova - Resources pilot centre for cross‐border preservation of the aquatic biodiversity of Prut River 2011
POSDRU/18/1.2/G/34597, Centrul de formare și analiză în ingineria riscurilor – Expert pe termen scurt

 

2010


POSDRU/86/1.2/S/62307, Promovarea cercetării ştiinţifice din domeniul criminalisticii în activitatea judiciară, Expert pe termen scurt

 

2009


Proiect de cercetare PN II‐ IDEI, cod CNCSIS 1985/2009 Studiul diversității avifaunei din estul României ‐ bioindicator al gradului de conservare al zonelor umede in conformitate cu directivele europene

 

2008


Contract PNII Parteneriate 52‐151/2008 Cercetări genetice şi biochimice privind procesul de ameliorare a sortimentului, în vederea creşterii agroproductivităţii şi calităţii la cireş
Contract IDEI 2116/2008 Modelarea migraţiilor neolitice pe teritoriile de est si sud‐est ale României din perspectivă arheozoologică
Contract IDEI 2098/2008 Vipera ursinii: studiul comparativ al populaţiilor din Moldova şi Delta Dunării
Contract IDEI 85/2008 Impactul unor superantigene de origine bacteriană asupra statusului fiziologic al organismului animal

 

2007


Proiect IMPACT ECOMARK 2007, operațiunea O.2.1. http://www.mct.ro/ro/articol/1736/fonduri‐structurale‐istoric‐impact‐sesiune‐impact‐iii‐iunie‐2007   
Contract PNII Parteneriate 51‐056/2007 Studiul genelor HSP in cadrul unor specii de pesti cu o deosebita valoare economica in vederea ameliorarii lor
Contract IDEI 440/2007 – „Impactul unor tulpini rizobacteriene asupra proceselor de creştere şi dezvoltare la plantele de soia (Glycine max L. Merr.)

 

2006


Platforma integrată pentru studii avansate în nanotehnologii moleculare (AMON)
Contract CEEX 5409/2006 ‐ Identificarea unor markeri RAPD asociaţi prezenţei genei pentru rezistenţa la temperaturi scăzute ale apei la specia Poecilia reticulata Peters, 1859
Contract Postdoctoral 24/2006 din cadrul CEEX – „Dovezi moleculare şi citogenetice în filogenie”
Contract 1653/2006 in cadrul CEEX – „Modularea apoptozei induse de micotoxine în linii celulare”
Platforma de formare şi cercetare interdisciplinară în domeniul arheologiei – ARHEOINVEST

 

2005


Contract CNCSIS At 186/2005 – 2006 „Evidenţierea direcţiilor evolutive la ciprinidele din principalele bazine acvatice localizate în estul şi sudul României, pe baza secvenţierii unor markeri moleculari”
Contract 634/2005 din cadrul PNCE CEEX (2005 – 2008) – „Centru de expertiză pentru exploatarea durabilă a ecosistemelor ‐ Studiu de caz: Ecosisteme terestre şi acvatice peri‐ urbane din bazinul râului Ciric, de la nord de municipiul Iaşi”
Contract 15/2005 din cadrul PNCE CEEX (2005 – 2008), AGRAL – „Caracterizarea unor principii bioactive de origine vegetală şi fungică, cu acţiune citostatică, imunomodulatoare, metabilica şi neurotrofică şi valorificarea lor în alimentaţia funcţională”.

 

2004


Contract CNCSIS Td 128/2004 - 2005 „Stabilirea citogenetică a gradului de înrudire şi a intervalului de variabilitate a unor parametri biochimici la specii aparţinând familiei Cyprinidae” .
Contract 281/2004 AGRAL din cadrul PNCDI (2004 – 2007), Ministerul Educaţiei şi Cercetării – „Realizarea unui model de microfermă pentru introducerea în acvacultura românească a unei specii valoroase de somn african (Clarias gariepinus) şi elaborarea tehnologiei de creştere super‐ intensivă în sistem închis”

 

2003


Contract AT, CNCSIS 2003 - 2004 „Ihtiofauna bazinului hidrografic al Râului Bahlui şi parazitofauna sa”.
Contract AT CNCSIS 2003 - 2004 - „Studiul ecologic şi etologic al populaţiilor genului Acrocephalus (Aves) din zonele umede ale Moldovei”.