motto

Colectiv

- Ph. D. Mircea Nicoară, profesor, director al SMB

- Ph. D. Victor Surugiu, conferentiar, bentos

- Ph. D. Sanziana Ghitan, cercetator, bentos

- Osman Ural, administrator