motto

Proiecte structurale

Proiect cod SMIS 7186, Pregătirea documentelor suport în vederea implementării procesului de menţinere şi îmbunătăţire a stadiului de conservare a rezervaţiei naturale "Dunele marine de la Agigea", manager de proiect conf. dr. Victor Surugiu.

Proiecte de cercetare

- grant CNCSIS, tip PN-II-IDEI-PCE, Cod 116, 2008-2011, Dezvoltarea şi implementarea unor procedee moderne de monitoring integrat al comunităţilor epibentice asociate substratului dur de la litoralul românesc al Mării Negre, director de proiect conf. dr. Victor Surugiu.

- proiect de cooperare bilaterală "Brâncuşi", cod 14906K, 2007-2008, cu Institutul de Biologie şi Ecologie Acvatică a Universităţii Catolice de Vest din Angers (Franţa), NEANTHES Approche multidisciplinaire pour l’évaluation des impacts de la pollution chez deux espèces clés de la Mer Noire, finanţat de către MCT în cadrul Programului de Acţiuni Integrate (PAI) Brâncuşi, director proiect partea română prof. dr. Gheorghe MUSTAŢĂ, director proiect partea franceză prof. dr. Patrick GILLET;

- grant de cercetare CNCSIS de tip AC, cod 67, 2006-2008, Structura şi dinamica stocului de Rapana venosa din sectorul românesc al Mării Negre; caracterizarea creşterii, productivităţii şi diversităţii genetice a acestei specii, rsponsabil proiect: prof. dr. Gheorghe Mustata, valoarea finantarii: 90.000 RON/an;

- grant CNCSIS de tip TD, Cod 458, 2006-2007, Functionarea ecosistemului din Rezervatia Marina 2 Mai-Vama Veche: relatiile ecologice dintre crustaceele decapode si unele specii de moluste, director de proiect: Micu Sanziana, valoarea finantarii: 20.000 RON/an

- grant CNCSIS de tip At, Cod 164, 2005-2006, Fundamentarea ecologică a utilizării polichetelor pentru diagnoza calităţii apei şi sedimentelor de la litoralul românesc al Mării Negre, director de proiect lector dr. Victor Surugiu;

- grant CNCSIS de tip At, Cod 640, 2003-2004, Evaluarea nivelului de eutrofizare a apelor costiere de la litoralul românesc al Mării Negre pe baza studiului comunităţilor de polichete, director de proiect lector dr. Victor Surugiu;

- contract M.C.T. nr. 6186, tema B3, Orizont 2000, 2000-2003, Cercetări privind impactul unor izotopi radioactivi şi metale grele asupra biodiversităţii ecosistemelor şi a structurilor morfologice, citologice, genetice şi biochimice ale organismelor acvatice din Canalul Dunăre-Marea Neagră, director Prof. univ. dr. Gheorghe Mustaţă

- grant CNCSIS de tip A, Cod 5, 2000-2002, Efectul impactului antropic asupra biodiversităţii din ecosistemele litorale ale Mării Negre de pe coastele României, director Prof. univ. dr. Gheorghe Mustaţă;

- contract de cercetare M.C.T. nr. 448, tema B1, Orizont 2000, 1999-2001, Identificarea, extracţia şi purificarea unor substanţe biologic active din biomasa oferită de Artemia salina L. din Lacul Techirghiol, director Prof. univ. dr. Gheorghe Mustaţă, valoarea finanţării 13.800 RON;

- contract Ministerul Învăţământului, nr. 7011, tema 20/1444, 1997-1999, Cercetări privind existenţa şi concentrarea unor izotopi radioactivi pe traiectoria lanţurilor trofice caracteristice biocenozelor Mării Negre din zona Agigea-Eforie Nord, director Prof. univ. dr. Gheorghe Mustaţă, valoarea finanţării 7500 RON;

- contract Ministerul Învăţământului, Orizont 2000, nr. 717, 1998, Dinamica principalelor populaţii de hidrobionţi ca surse posibile de biomasă din Agigea-Eforie, sub influenţa Canalului Dunăre-Marea Neagră şi a portului Agigea, director Prof. univ. dr. Gheorghe Mustaţă, valoarea finanţării 5500 RON;

- contract Ministerul Învăţământului, 1999-2001, Identificarea metalelor grele care poluează apele de pe litoralul românesc al Mării Negre şi influenţele negative pe care acestea le exercită asupra diversităţii faunei şi a biocenozelor marine director, Prof. univ. dr. Gheorghe Mustaţă;

- contract Ministerul Învăţământului, Orizont 2000, nr. 751/36, 1995-1997, Cercetări privind structura şi dinamica bentosului de pe supralitoralul şi mediolitoralul Mării Negre din zona Mamaia-Eforie, director Prof. univ. dr. Gheorghe Mustaţă, valoarea finanţării 3500 RON;

- contract nr. 22/2958, 1991-1994, Influenţa factorilor poluanţi şi a Canalului Dunăre – Marea Neagră asupra unor hidrobionţi de pe litoralul românesc al Mării Negre din sectorul Agigea-Eforie Sud, director Prof. univ. dr. Gheorghe Mustaţă, valoarea finanţării 3000 RON.